Naslov:

Predlog uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

12/19/2014

Datum objave na spletu:

12/19/2014

Šifra dokumenta:

00726-15/2014/1

EVA:

2014-2130-0002
 VG_1del_16a.pdf
 VG_1del_16a.doc
 ePodpisIzvoz.xml