Naslov:

Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

06/08/2015

Datum objave na spletu:

06/09/2015

Šifra dokumenta:

00719-16/2015/1

EVA:

2015-2550-0069


VG_VVO Lj polje.doc - VG_VVO Lj polje.docVG_VVO_Lj_polje.pdf - VG_VVO_Lj_polje.pdfePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml