Naslov:

Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

11/24/2016

Datum objave na spletu:

11/24/2016

Šifra dokumenta:

01403-44/2016/1

EVA:

2016-3330-0053


VG ZRS Koper 2411.docx - VG ZRS Koper 2411.docx