Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

12/15/2016

Datum objave na spletu:

12/16/2016

Šifra dokumenta:

00711-10/2016/12

EVA:

2016-2611-0019


VG-ZCIS.pdf - VG-ZCIS.pdfVG-ZČIS.docx - VG-ZČIS.docx