Naslov:

Predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

01/30/2015

Datum objave na spletu:

02/05/2015

Šifra dokumenta:

00710-5/2015/3

EVA:

2014-2430-0001
 VGUredba_novo.docx
 VG_uredba_novo.pdf
 Uredba_Priloga.pdf