Naslov:

Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju - nujni postopek
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

12/19/2016

Datum objave na spletu:

12/19/2016

Šifra dokumenta:

00714-36/2016/1

EVA:

2016-3130-0053


ZUPPJS17-191217.pdf - ZUPPJS17-191217.pdfZUPPJS17-191217.doc - ZUPPJS17-191217.doc