Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

01/04/2018

Datum objave na spletu:

01/05/2018

Šifra dokumenta:

00720-16/2017/6

EVA:

2017-2030-0038


VG_ZSICT_2018.pdf - VG_ZSICT_2018.pdfVG_ZSICT_2018.docx - VG_ZSICT_2018.docx