Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/06/2017

Klasifikacijska številka:

00712-32/2016/51

Seja:

116. Redna seja1.10Predlog odgovora na poziv Združenja občin Slovenije za spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine, zaradi dogovora o ukrepih na področju plač

EVA:

2015-1611-0175
 SklepVlade_P.pdf
 116svO_P.pdf