Naslov:

Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leta 2019, 2020 in 2021
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

06/18/2019

Datum objave na spletu:

06/19/2019

Šifra dokumenta:

47601-6/2019/1VG1AJPESrev2019k.doc - VG1AJPESrev2019k.doc
VG1AJPESrev2019k.pdf - VG1AJPESrev2019k.pdf