Naslov:

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje - nujni postopek
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

11/21/2019

Datum objave na spletu:

11/21/2019

Šifra dokumenta:

00717-13/2019/2

EVA:

2019-1711-0028


ZNDM-2_21_11.pdf - ZNDM-2_21_11.pdf
ZNDM-2_21_11.doc - ZNDM-2_21_11.doc