Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2022

Klasifikacijska številka:

45004-1/2022/6

Seja:

111. Redna seja1.11Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženjaSklepVlade.docx - SklepVlade.docxPriloga_1_informatP.xlsx - Priloga_1_informatP.xlsx
Priloga_2_premoz.xlsx - Priloga_2_premoz.xlsx

 SklepVlade_P.pdf