Naslov:

Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2022 in predlog za imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2022
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

02/04/2022

Datum objave na spletu:

02/14/2022

Šifra dokumenta:

51003-1/2022/1MK-znanost1-2022_P.pdf - MK-znanost1-2022_P.pdf
MK-znanost1-2022.docx - MK-znanost1-2022.docx