Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

05/10/2022

Datum objave na spletu:

05/10/2022

Šifra dokumenta:

00704-183/2022/3

EVA:

2022-3330-0069


VG1.docx - VG1.docx
VG1.pdf - VG1.pdf