Naslov:

Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5572 Avtomatizacija operacij Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

03/16/2022

Datum objave na spletu:

03/16/2022

Šifra dokumenta:

41013-30/2022/1NRP_vgStek_H.docx - NRP_vgStek_H.docxNRP_vgStek_H_P.pdf - NRP_vgStek_H_P.pdf