Naslov:

Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/18/2020

Datum objave na spletu:

05/20/2020

Šifra dokumenta:

35500-3/2020/2VG_Porocilo_dop_P.pdf - VG_Porocilo_dop_P.pdfVG_Porocilo_dop.doc - VG_Porocilo_dop.docPorocilo.pdf - Porocilo.pdf
Porocilo-priloga.doc - Porocilo-priloga.doc