Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/30/2021

Klasifikacijska številka:

00725-55/2021/4

Seja:

84. Redna seja1.1Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

EVA:

2021-2711-0067


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf