Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-130/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.2Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah

EVA:

2021-2430-0056


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf