Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-125/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.7Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

EVA:

2021-2430-0140


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf