Naslov:

Predlog za uvrstitev projekta 1522-22-0001 »Vzpostavitev omrežja za spletno inteligenco« v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025
Predlagatelj:

SURS

Datum dokumenta:

01/13/2022

Datum objave na spletu:

01/13/2022

Šifra dokumenta:

41013-1/2022/1PredlogVG_NRP.docx - PredlogVG_NRP.docx
PredlogVG_NRP_002_P.pdf - PredlogVG_NRP_002_P.pdf