Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/31/2021

Klasifikacijska številka:

54402-3/2020/8

Seja:

68. Redna seja1.12Predlog mnenja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020SklepVlade.docx - SklepVlade.docx68svMnenje.docx - 68svMnenje.docx

 SklepVlade_P.pdf
 68svMnenje_P.pdf