Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/30/2020

Klasifikacijska številka:

10007-79/2020/4

Seja:

116. Dopisna seja3Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki SlovenijiSklepVladeD.doc - SklepVladeD.doc116dsv3.doc - 116dsv3.docPAR1.pdf - PAR1.pdf
PAR2.pdf - PAR2.pdf


 SklepVladeD_P.pdf