Naslov:

Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2020
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

10/11/2021

Datum objave na spletu:

10/18/2021

Šifra dokumenta:

40300-8/2021/1VG_SIDp2020_P.pdf - VG_SIDp2020_P.pdfVG_SIDp2020.docx - VG_SIDp2020.docx
SIDpor2020K.pdf - SIDpor2020K.pdf