Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

35301-2/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.15Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2021SklepVlade.docx - SklepVlade.docxpriloga DGS.doc - priloga DGS.doc

 SklepVlade_P.pdf