Naslov:

Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo
Predlagatelj:

GSV

Datum dokumenta:

10/09/2020

Datum objave na spletu:

10/10/2020

Šifra dokumenta:

00701-22/2020/1

EVA:

2020-1511-0007


GradivoOdlok.docx - GradivoOdlok.docx