Naslov:

Predlog sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

05/27/2020

Datum objave na spletu:

05/28/2020

Šifra dokumenta:

00715-25/2020/2

EVA:

2020-2330-0073


VG_sklep.docx - VG_sklep.docxVG_sklep.pdf - VG_sklep.pdf