Naslov:

Predlog uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

05/28/2020

Datum objave na spletu:

05/29/2020

Šifra dokumenta:

00720-4/2020/1

EVA:

2020-2030-0004


VG URZPP.docx - VG URZPP.docxVG_URZPP.pdf - VG_URZPP.pdf