Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/09/2021

Klasifikacijska številka:

34000-1/2021/10

Seja:

90. Redna seja1.8Predlog sprememb št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021SklepVlade.docx - SklepVlade.docx90svSpremembe2.docx - 90svSpremembe2.docxČistopis LNR 2021.docx - Čistopis LNR 2021.docx

 SklepVlade_P.pdf
 90svSpremembe2_P.pdf