Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

03/01/2021

Datum objave na spletu:

03/08/2021

Šifra dokumenta:

00711-2/2021/1

EVA:

2020-2611-0024


VGZPPPK-B.pdf - VGZPPPK-B.pdfVGZPPPK-B.docx - VGZPPPK-B.docx