Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

03/21/2022

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00704-135/2022/1

EVA:

2020-2550-0096


VG1_sprUEmisije.docx - VG1_sprUEmisije.docx
VG1_P.pdf - VG1_P.pdf