Naslov:

Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:

06/14/2021

Datum objave na spletu:

06/21/2021

Šifra dokumenta:

00725-55/2021/1

EVA:

2021-2711-0067


04VG_UJZP.docx - 04VG_UJZP.docx
04VG_UJZP_P.pdf - 04VG_UJZP_P.pdf