Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/27/2022

Datum objave na spletu:

05/30/2022

Šifra dokumenta:

00704-204/2022/2

EVA:

2022-1611-0066


VG1 Uredba ZSJSM.docx - VG1 Uredba ZSJSM.docxVG1_Uredba_ZSJSM.pdf - VG1_Uredba_ZSJSM.pdf