Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/11/2022

Klasifikacijska številka:

02400-4/2022/3

Seja:

374. Dopisna seja14Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp v obdobju francoskega predsedovanja (2019–2020) in švicarskega predsedovanja (2020–2022)SklepVladeD.docx - SklepVladeD.docx
PorociloAlpe.docx - PorociloAlpe.docx

 SklepVladeD_P.pdf