Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

41100-4/2022/5

Seja:

120. Redna seja1.24Predlog soglasja Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«SklepVlade.docx - SklepVlade.docx

 SklepVlade_P.pdf