Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994 - izpostave Upravne enote Ljubljana
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

06/05/2020

Datum objave na spletu:

06/05/2020

Šifra dokumenta:

00714-8/2020/3

EVA:

2020-3130-0020


sklep_izp2.docx - sklep_izp2.docxsklep_izp2_P.pdf - sklep_izp2_P.pdf