Naslov:

Predlog zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

03/01/2022

Datum objave na spletu:

03/28/2022

Šifra dokumenta:

00704-120/2022/1

EVA:

2021-1711-0059


zdvgomp_vg.pdf - zdvgomp_vg.pdf
zdvgomp_vg.docx - zdvgomp_vg.docx