Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 41012-21/202241012-21/202203/21/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SDP, MZZ, MF, URSZR, Uprava RS za vojaško dediščino, MDDSZ, MZ, MIZŠ)04