Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 41013-83/202141013-83/202109/20/2021MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uvrstitev projekta 2555-21-0019 »Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-Polzela« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-202404