Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 05001-13/202205001-13/202203/16/2022US; Ustavno sodišče Republike Slovenije; Beethovnova ulica 10; 1001; Ljubljana; Slovenija; info@us-rs.si; p.p. 1713Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin04