Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 54928-20/202054928-20/202008/19/2020MZ; Ministrstvo za zdravje; Štefanova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mz; 96395265; 5030544000Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Agenda in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021–202503