Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 54952-31/202154952-31/202112/21/2021MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za tla do leta 2030. Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje03