Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 30300-5/202030300-5/202009/16/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVFinančni sporazum za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija02
(3) Predlog soglasja k finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« za kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, 02.10.2020 [MGRT]
(5) Sklep vlade - 35. Redna seja, 08.10.2020