Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 41013-102/202041013-102/202012/09/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-20-5555 »Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023 04