Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Show details for 41013-80/202241013-80/202205/11/2022MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz/MDDSZ/GOV; 76953475; 5022860000Uvrstitev novega projekta 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 202504