Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-48/202141013-48/202106/29/2021MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev projekta Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov na programskem območju INS 2021-2024 v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 04
(2) Sklep vlade - 231. Dopisna seja, 29.06.2021