Naslov:

Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

10/18/2022

Datum objave na spletu:

10/24/2022

Šifra dokumenta:

00704-370/2022/2

EVA:

2022-2611-0055


VG_ODLOK_lekt.docx - VG_ODLOK_lekt.docx
priloga2_final.docx - priloga2_final.docx


File Attachment Icon
VG_ODLOK_lekt.002.pdf