Naslov:

Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

02/05/2018

Datum objave na spletu:

02/05/2018

Šifra dokumenta:

00711-5/2018/2

EVA:

2017-2611-0064


1_VG_ZSVI.pdf - 1_VG_ZSVI.pdf1_VG_ZSVI.docx - 1_VG_ZSVI.docx
3_PR_ZSVI.docx - 3_PR_ZSVI.docx