Naslov:

Spremni dopis drugi del, mnenje MDDSZ, SVZ in MF o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

05/15/2015

Datum objave na spletu:

05/18/2015

Šifra dokumenta:

00720-5/2015/4

EVA:

2015-2030-0001


priloga 2 - novo.doc - priloga 2 - novo.doc

Mnenje MF:
ZIZ - MP.pdf - ZIZ - MP.pdf
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml