Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjih rastlin - prva obravnava
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

06/22/2015

Datum objave na spletu:

06/23/2015

Šifra dokumenta:

00715-33/2015/3

EVA:

2015-2330-0092


- GSO_novo.docxGSO_novo.pdf - GSO_novo.pdf
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml

Osnutek uredbe
- osnutek uredbe18.6.docx