Naslov:

Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 2 - Predlog Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

11/10/2019

Datum objave na spletu:

11/19/2019

Šifra dokumenta:

00715-28/2019/6

EVA:

2019-2330-0060


uskladitev_2.doc - uskladitev_2.doc
uskladitev_2.pdf - uskladitev_2.pdf
resolucija.docx - resolucija.docxresolucija.pdf - resolucija.pdf