Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/22/2021

Klasifikacijska številka:

49900-3/2020/11

Seja:

71. Redna seja1.22Poročilo o realizaciji 4. in 5. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.7. 2020 do 31. 12. 2020SklepVlade.docx - SklepVlade.docx71svP.doc - 71svP.doc

 SklepVlade_P.pdf